DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2018 18:28:41 

                    Výcvik psů     Ubytování pro psy

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

  1. Čestně prohlašji, že můj pes/fena .........................................je zdráv/a a neužívá žádné léky a že se nesetkal/a během posledních 5ti dnů s žádnou infekční nemocí.
  2. Pes/fena pobírá léky na léčbu neinfekční nemoci...................................................

        diagnóza.....................................................

        druh léku a množství..............................................

             

Pojištění odpovědnosti     ano/ne       

Číslo pojistné smlouvy................

Majitel odpovídá za vzniklé škody způsobené jeho psem /fenou- zničení kotce nebo boudy, pokousání jiného psa, atd.......

Uvědomuji si, že ošetřovatel nemá právní odpovědnost za škody způsobené mým psem.

Neodkladná ošetření u veterináře bude započtena k ubytovacímu poplatku.

Pan/paní jméno a příjmení.....................................

Adresa trvalého byliště...................................................................

Adresa na,které se zdržujete...............................................................

Tel:.......................................

číslo OP/PAS.................................

 

Datum, podpis.....................................................

 

 

 

Toto čestné prohlášení Vám bude předloženo k podpisu v den předání Vašeho psa, bude vyhotoveno ve dvou kopiích.